Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας.

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

*ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά