Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή για το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού

Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας»

Κυρία Υπουργέ,

σύμφωνα με πληροφορίες που μας μετέφεραν οι κάτοικοι του Ορχομενού, η Δήμαρχος 

Ορχομενού, σε συνέντευξή της, εκθέτει την καθυστέρηση της δεύτερης φάσης, του έργου 

της  ανάδειξης  του «Αρχαιολογικού  Πάρκου  Ορχομενού»,  το  οποίο  θα  καταστήσει 

προσβάσιμα  σε  επισκέπτες  τουρίστες:  τον  Μυκηναϊκό  θολωτό  Τάφο  του  Μινύου,  το 

αρχαίο θέατρο, τον Ναό της Παναγίας της Σκριπούς, καθώς και το ιστορικό ομώνυμο 

Μοναστήρι. Η καθυστέρηση της δεύτερης φάσης του έργου, κατά το δημοσίευμα της 

συνέντευξής  της,  «…οφείλεται  στις  διανοίξεις  και  διαμορφώσεις  δρόμων,  οι  οποίες, 

παρόλο  που  είχε  εγκριθεί  η  τροποποίηση  του  ρυμοτομικού,  δεν  είχαν  ξεκινήσει». 

Εντούτοις,  τα εμπόδια, που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου, υπερκεράστηκαν, 

εγκρίθηκαν  χρηματοδοτήσεις  για  όλες  τις  φάσεις  του  σημαντικού  έργου  και  το  έργο 

συνεχίζεται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Υπάρχει  χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσης  του  μεγαλόπνοου  έργου  της  ανάδειξης  του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, ως άνω, προκειμένου το εν λόγω να γίνει, σε εύθετο χρόνο, τόσο πόλος έλξης για τους τουρίστες επισκέπτες λάτρεις της Ιστορίας, όσο και προσκύνημα  για  τους  πιστούς  στην  Ορθοδοξία,  προκαλώντας,  έτσι,  πολιτιστική, τουριστική και οικονομική αναβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Σχετικά