ΘΗΒΑ: Αρχαιολογικά ευρήματα σταματούν εργασίες του Δήμου

Σταμάτησαν οι εργασίες για ανέγερση βοηθητικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων

Εργασίες ξεκίνησαν δίπλα στο δημαρχείο της Θήβας, με σκοπό την ανέγερση συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου.

Έπειτα από αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στην περιοχή, οι εργασίες σταμάτησαν και η παύση τους θα διαρκέσει έως ότου ερευνηθούν από την αρχαιολογική υπηρεσία και βγει σχετική απόφαση.

Η παύση των εργασιών θα διαρκέσει τουλάχιστον για έναν μήνα.

Πηγή:https://tvstar.gr/

Σχετικά