ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Πως αποζημιώνονται

Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, το «κλειδί» για την κάλυψη ή την εξαίρεση των αυτοάνοσων είναι αν προϋπήρχε η πάθηση τη στιγμή της σύναψης του συμβολαίου – Τι ισχύει σε κάθε περίπτωση

Τα αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν μάστιγα στην εποχή μας εξαιτίας τους στρες που ταλαιπωρεί το σύγχρονο άνθρωπο. Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, το «κλειδί» για την κάλυψη ή την εξαίρεση των αυτοάνοσων είναι αν προϋπήρχε η πάθηση τη στιγμή της σύναψης του συμβολαίου.

Αν ήταν γνωστή και δηλώθηκε κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορεί η εταιρία να απορρίψει τον υποψήφιο για ασφάλιση στην περίπτωση που κρίνει ότι το αυτοάνοσο είναι σοβαρό (πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος Chrohn, ψωρίαση). Η εταιρία θα αρνηθεί επίσης να αποζημιώσει τον ασθενή αν το αυτοάνοσο προήλθε εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών/τοξικών ουσιών και αλκοόλ.

Σχετικά