Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε στη Θήβα

Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ Μεγάλη Βιομηχανική Εταιρεία στην περιοχή της Θήβας ζητά για πρόσληψη:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Απαραίτητα προσόντα:

► Πτυχίο ηλεκτρολογίας (TEI/IEK/Τεχνική σχολή)

► Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

► Βιομηχανική εμπειρία επιθυμητή

► Γνώση αγγλικών επιθυμητή

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με θέμα : ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

e-mail: personel@mo.gr

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Απαραίτητα προσόντα:

► Πτυχίο Μηχανολογίας (ΤΕΙ/Τεχνική σχολή)

► Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

► Βιομηχανική εμπειρία επιθυμητή

► Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών επιθυμητή

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με θέμα : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

e-mail: personel@mo.gr

Σχετικά