ΔΔΔΥ: Νέα δημοπρασία οχημάτων- Τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ (λίστα)

Δεκάδες οχήματα προς κυκλοφορία εκποιεί ο πρώην ΟΔΔΥ σε δημοπρασία που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στις εγκαταστάσεις Δ.Δ.Δ.Υ. στη Μαγουλέζα – Άνω Λιόσια.

Ειδικότερα, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία:

Στις 09:00 π.μ.

 Δικύκλων,Αποθήκης Μαγουλέζας «ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».
 Φορτηγών Αυτ/των ,Αποθήκης Μαγουλέζας «ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
 Επιβατικών Αυτ/των ,Αποθήκης Μαγουλέζας «ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

Στις 12:30 μ.μ.

 Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Αποθήκης Μαγουλέζας.
 Φορτηγών για Διάλυση, Αποθήκης Μαγουλέζας.
 Δικύκλων για Διάλυση, Αποθήκης Μαγουλέζας.
 Ο.Τ.Κ.Ζ., Δήμου Σαρωνικού.
 Οχήματα για Διάλυση, Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.).
 Όχημα για Διάλυση, Δήμου Γαλατσίου.
 Οχήματα για Διάλυση , Δήμου Χαϊδαρίου.
 Οχήματα για Διάλυση, Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).
 Οχήματα για Διάλυση, Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
 Οχήματα για Διάλυση, Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.
 Ο.Τ.Κ.Ζ., Τελωνείου Σάμου.

Η επίσκεψη των προς δημοπράτηση οχημάτων στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 21.03.2023 μέχρι και 23.03.2023 ως ακολούθως:

1) από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., για τα Οχήματα «ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

2) στις 8:30π.μ., στις 10:00π.μ., στις 11:30π.μ. και στις 12:30μ.μ., ανά ομάδες επισκεπτών, για τα «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Φορτηγών προς Διάλυση και Δικύκλων προς Διάλυση».Για τα δημοπρατούμενα Οχήματα που ευρίσκονται σε Αποθήκες Τρίτων (εκτός Δ.Δ.Δ.Υ.) η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπευθύνους κάθε
διακατέχουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη στοιχεία.

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ( Β’ 3420/2016).

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).

Περισσότερα εδώ View Fullscreen

Σχετικά