Ζητείται Υπάλληλος Γραφείου στην εταιρεία LASERTECHMON. Α.E.B.E στη Θήβα

Η εταιρεία LASERTECH MON. Α.E.B.E  βιομηχανία μηχανολογικών κατασκευών στη Θήβα αναζητά υπάλληλο γραφείου για την κάλυψη κενής θέσης με τα παρακάτω προσόντα :

  • Τίτλος σπουδών ΙΕΚ/ΤΕΙ
  • Γνώση προγράμματος ERP ( entersoft)
  • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS OFFICE
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας ( γραπτά και προφορικά)
  • Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα ομαδικότητας
  • Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού εργασιών

                  Αποστολή βιογραφικών : faka@lasertech.com.gr

Σχετικά