Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων-Δείτε τα θέματα

dimarxeio-thvas

Σας καλούμε  όπως προσέλθετε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) «δια ζώσης» την ΔΕΥΤΕΡΑ  17 IOYNIOY 2024 και ώρα 18:30 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θηβαίων, μετά την κατάργηση των ΝΠΔΔ και των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Σχετ. η υπ’ αριθ. …. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
  • Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας ,ήτοι έγκριση αμοιβής  ανάθεσης στη δικηγορική εταιρεία «Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ- Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,που εδρεύει στην  ΑΘΗΝΑ , οδό ΣΚΟΥΦΑ αρ. 19 ,ΑΦΜ 997073826- Δ.Ο.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΔΣΑ 80565 για : α) για την Παράσταση-Εκπροσώπηση του Δήμου Θηβαίων και τη σύνταξη- κατάθεση σχετικών Υπομνημάτων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς  κατά την εκδίκαση της  από 25.08.2019 (ΠΡ 260/2019) προσφυγής των Κωνσταντίνου Χατζηδούρου κλπ κατά του Δήμου,  με σκοπό την απόρριψη της και β)  την Παράσταση-Εκπροσώπηση του Δήμου Θηβαίων και τη σύνταξη- κατάθεση σχετικών Υπομνημάτων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς  κατά την εκδίκαση της από 8.06.2021 (ΑΓ24/2021) αγωγής  που έχει ασκηθεί από Κωνσταντίνο Χατζηδούρο κατά του Δήμου,  με σκοπό την απόρριψη της, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  • Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση– προσαρμογή της σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ ΔΕ ΘΗΒΑΙΩΝ, ως προς την χρήση του δημόσιου κτήματος έκτασης 21  στρεμμάτων, αντί της Ζώνης του «Επιχειρηματικού πάρκου Θήβας ΠΕΡΠΟ (ΠΟΑ 5.1)»/ Υποζώνης «Περιοχή Εκπαιδευτικού Πάρκου» σε «Επιχειρηματικό πάρκο Θήβας ΠΕΡΠΟ (ΠΟΑ 5.1»/ «Περιοχή Διοίκησης (κοινωφελείς χρήσεις-οργανισμοί).
  • Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του προγράμματος δακοκτονίας στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων, για το έτος 2024.
  • Έγκριση του Προγράμματος Δράσης Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δ.Θηβαίων έτους 2024 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2024 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης).
  • Λήψη απόφασης για καταλογισμό σε εφημερίδες ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
  • Έγκριση εισόδου – εξόδου σε γεωτεμάχιο της εταιρείας VIKING NORSAFE LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS στην θέση «Χαλκός» της ΔΕ Θηβαίων για βιομηχανία, γραφεία και βοηθητικά κτίσματα.
  • Έγκριση εισόδου – εξόδου σε γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας  Μπόβαλη Ευστάθιου στην θέση «Ζαχαρέζα» της ΤΚ Καπαρελλίου  για προσθήκη αγροτικής αποθήκης σε εγκατάσταση ψυγείου – συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων.
  • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κο Φλώρη Στυλιανό του Βασιλείου, μπροστά από την οικία του, στην οδό Κυρέλλου Β3 στη Θήβα.

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2024

Σχετικά