Η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π θα τροφοδοτεί τον Δήμο Τανάγρας με ακατέργαστο νερό από τον κλάδο της Υλίκης

Η εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π  με το υπ’ αρ. 818, 26-6-2024, έγγραφό της ενημερώνει τον Δήμο Τανάγρας ότι η τροφοδοσία του με ακατέργαστο νερό θα εξυπηρετείται, μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμαστικών λειτουργιών, από τις 10 Ιουλίου κι εφεξής από τον κλάδο της Υλίκης. Σύμφωνα με το έγγραφό της, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο λαμβάνοντας υπόψιν της τις απόψεις και συστάσεις του ανωτέρω ιδρύματος, σύμφωνα με:      το  έργο για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας(Αναθεώρηση)που πραγματοποιείται, την αποτύπωση της τρέχουσας δυσμενής…

Διαβάστε Περισσότερα