Ξεκινά το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία του Ελαιώνα Άμφισσας

Στο στάδιο της εκτέλεσης έφτασε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 270.000 ευρώ. Η περιοχή υλοποίησης του έργου είναι -κατά τμήμα- εντός του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας και συγκεκριμένα στην κοίτη του χειμάρρου Υλαίθου, όπου έχουν κατασκευαστεί θυροφράγματα για την άρδευση των ελαιοκτημάτων της ευρύτερης πεδινής περιοχής του ελαιώνα. Αναλυτικά προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:  Καθαρισμός της κοίτης του υδατορέματος πλησίον των θυροφραγμάτων.  Επιμελής καθαρισμός των θυροφραγμάτων και συντήρηση ή επισκευή των μηχανισμών τους, ώστε να είναι λειτουργικά. …

Διαβάστε Περισσότερα