ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για άνεργους επιστήμονες με επίδομα 1.800 ευρώ

Επίδομα ύψους 1.800 ευρώ μπορούν να λάβουν οι άνεργοι επιστήμονες του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» που έχουν αναλάβει ως δικαιούχοι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033816.Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η…

Διαβάστε Περισσότερα