Δήλωση ορθών τετραγωνικών ακινήτων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, έως 31 Μαρτίου

dimos aliartou thespieon

Δήλωση ορθών τετραγωνικών ακινήτων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων,  χωρίς πρόστιμα έως 31/3

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ενημερώνει τους δημότες του, ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν. 4647/2019,δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου ή μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος που δεν το έχει δηλωμένο στο Δήμο, καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη  που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, απευθυνόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες έως τις 31 Μαρτίου 2020, να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων τους, χωρίς πρόστιμα  αναφορικά με τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) αναφέρει: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται από την 1η Ιανουαρίου 2020.»

Όπως είναι γνωστό, με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, αν γινόταν διασταύρωση με τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα και διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες θα αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους καθώς και πρόστιμα.

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, τακτοποιώντας τις τυχόν εκκρεμότητες όσον αφορά στα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας σας με το Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς βάσει της έως και πρότινος ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ήταν σε ισχύ μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να αποκτήσουν πρόσβαση στη δήλωση Ε9 των πολιτών και σε περίπτωση αναντιστοιχίας θα προβαίνουν σε αναδρομική χρέωση δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους αλλά και επιβολής άλλων προστίμων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

  • Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία μας)
  • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  • Το Ε9
  • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και δήλωσης τακτοποίησης (αν υπάρχει) ή Βεβαίωση μηχανικού στον οποία θα αναφέρονται τα σωστά τ.μ. του ακινήτου

Επίσης δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, θα έχουν οι ιδιοκτήτες τις επόμενες ημέρες, οπότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε από Δευτέρα έως Πέμπτη (08:00 – 14:00) στο γραφείο εσόδων, προκειμένου να καταθέσετε σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στο τηλέφωνο 22683-50224.

Γραφείο Εσόδων 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σχετικά αρχεία

Υπεύθυνη Δήλωση καθορισμού επιφάνειας και χρήσης ακινήτου (word) / (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησης ακινήτου (word) / (pdf)

Οδηγός αναφορικά με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων

Σχετικά