Κορινθιακός: Αλιεία, θαλάσσια καταφύγια και καταδυτικά πάρκα

Της Αφροδίτης Παπαθανάση (*)

1. Αν θεωρούμε ότι στον Κορινθιακό όλα είναι καλά, γίνεται ορθή αλίευση και τα αλιευτικά αποθέματα είναι ικανοποιητικά και δεν υπάρχουν ζητήματα ρύπανσης, τότε, ίσως να μην κάνουμε τίποτα. Όπως τώρα δηλαδή.

2. Αν οι αλιείς, οι δύτες, επιστήμονες, υπηρεσίες και Λιμεναρχεία μας λένε (όταν και αν και επίσημα τους ρωτήσουμε ) ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε θα πρέπει, για το καλό όλων και με την συνδρομή όλων των παραπάνω, να συζητήσουμε:

2.1. Για την ανάγκη δημιουργίας, για συγκεκριμένα χρόνια, θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών από την αλιεία («θαλάσσιων καταφυγίων»), με στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των περιοχών αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ψαριών.

2.2. Κάποιες εξ αυτών, μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης τους και της συλλογής των αναγκαίων επιστημονικών δεδομένων, θα μπορούσαν –με τη σύμφωνη γνώμη και των φορέων των αλιέων της περιοχής- να παραμείνουν σε μόνιμη βάση, καθώς έχει αποδειχθεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο ότι το εισόδημα των παράκτιων αλιέων γύρω από τις κλειστές περιοχές αυξάνεται  σημαντικά με τα πρώτα 1 με 2 έτη του ορισμού τους.

2.3. Η αλίευση με αλιευτικά εργαλεία με συρόμενα που σαρώνουν τον βυθό και στον Κορινθιακό, πρέπει ,αν δεν  απαγορευθεί, να περιοριστεί, τουλάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα και ο έλεγχος τους, αν τηρούν τουλάχιστον τις αποστάσεις, να καταφέρει να γίνει αποτελεσματικός.

2.4. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυθαίρετα. Το τονίζω ξανά και ξανά.

– Υπάρχει άμεση ανάγκη συζήτησης με τους συλλόγους αλιέων, παράκτιους και με αυτούς που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία.

– ή θα πρέπει να απαγορευτεί η αλιεία στον Κορινθιακό από σκάφη χρησιμοποιούνται συρόμενα εργαλεία, δηλ να ζητηθεί επίσημα από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να αλλάξει το σημερινό «ερευνητικό» καθεστώς,

– ή θα πρέπει με κάθε τρόπο να τηρούνται τα όρια αλιείας που προβλέπονται από τις ακτές.

2.5. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας;;

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να ζητήσουμε την επιστημονική αρωγή του Πολυτεχνείου ώστε να  #αναπτυχθεί #ηλεκτρονική_εφαρμογή που να δινει #σαφές_στίγμα στο λιμεναρχείο, μεσω τηλεματικής, για » στίγμα» , απόσταση από ακτή – βάθος- που «πέφτει» το συρόμενο από το σκάφος.
Αν είναι εντός ορίων που απαγορεύεται το σκάφος online αναγνωρίζεται και δέχεται τις συνέπειες.

2.6. Χρειάζεται οι ίδιοι να προσέξουμε, κυρίως η περιβαλλοντική ευθύνη και συνέπεια των αλιευτικών συλλόγων ώστε να προστατευθούν περιοχές και οικοσυστήματα
που αναπαράγονται τα ψάρια.

  1. Ουσιαστική προσπάθεια οφείλει να γίνει για καθορισμό περιοχών που είναι κατάλληλες για ίδρυση καταδυτικών πάρκων, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και των παράκτιων κοινοτήτων μέσα από την ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού.

Εκτός αν όλοι, αλιείς, δύτες, επιστήμονες μας πουν ότι δεν υπάρχουν «ικανές» για καταδυτικά πάρκα περιοχές στον Κορινθιακό.

Αν υπάρχουν όμως χάνουμε πολύτιμο χρόνο, μη κάνοντας τίποτα, όταν Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Θεσσαλία στις Σποράδες κινούνται γρήγορα στην κατεύθυνση των καταδυτικών πάρκων. Αλλά και των θαλάσσιων αρχαιολογικών καταδυτικών πάρκων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΛΚΕΘΕ, ο Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού έχουν πολύτιμα στοιχεία και εμπειρία.
Ας μιλήσουμε μαζί τους.

Ας δρομολογήσουμε έργα και βήματα περιβαλλοντικά υπεύθυνα.

(*)  Οικονομολόγος, Φωκίδα

Σχετικά