Ανακοίνωση Δήμου Ορχομενού για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Ορχομενού

ενημερώνει τους δημότες του, ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν. 4647/2019, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου ή μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος που δεν είναι δηλωμένο στο Δήμο, καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη  που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν, να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων τους, χωρίς πρόστιμα.

 Οι δημότες μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο και στις υπηρεσίες του έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση αποτελεί ευκαιρία για τους δημότες του Δήμου Ορχομενού, να τακτοποιήσουν  τυχόν εκκρεμότητες χωρίς επιβαρύνσεις και υπό το φόβο μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας, της αναδρομικής ισχύος σε πρόστιμα και προσαυξήσεις στις χρεώσεις των ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθώς πλέον μέσω του νόμου θα δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ε9 των πολιτών .

Δείτε τη σχετική διάταξη νόμου:

 «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται από την 1η Ιανουαρίου 2020.»

Σχετικά