Δήμος Θηβαίων προς επιχειρήσεις: Απαλλαγή από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αρ. 50/2020) απαλλάσσονται από τα αναλογούντα Τέλη Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή περιορίσει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού και για όσο διάστημα ισχύουν οι εν λόγω περιορισμοί, δεδομένου ότι τα Τέλη Κ.Χ. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89). 

Δεδομένων των εξαιρετικών συνθηκών που συντρέχουν κατά την παρούσα περίοδο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, η απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη δε μπορεί παρά να είναι απολύτως δικαιολογημένη, αφού για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις αυτές διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους και τους απαγορεύεται – με κρατική εντολή – να κάνουν χρήση τραπεζοκαθισμάτων εξαλείφεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του ως άνω τέλους.

Σχετικά