Πυροσβεστική Θήβας:1η Μαΐου ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 01/2020 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδος η αντιπυρική περίοδος για τον τομέα ευθύνης της Π.Υ. Θηβών , προσδιορίστηκε από την 
1η Μαΐου  μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020
   Κατά την αντιπυρική περίοδο λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε καύση στα δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.Για τις αγροτικές και μόνο εκτάσεις επιτρέπεται  μετά από  ειδική άδεια που εκδίδεται από την  Πυροσβεστική  Υπηρεσία Θηβών εφόσον υποβληθεί στην Υπηρεσία μας η σχετική αίτηση και  ληφθούν πριν την υποβολή της τα προβλεπόμενα μέτρα που προκύπτουν από το άρθρο 5 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2000 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη  Παρακαλούνται λοιπόν, οι πολίτες της επαρχίας μας , για  την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης.

     Ο Διοικητής

      Χρυσοβαλάντης Α. Ζαμπέτογλου 

  Επιπυραγός

Σχετικά