Προσλήψεις 8 καθαριστών στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτώ (08) ατόμων, μερικής απασχόλησης ( διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως ) χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Α για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων , για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα πλαίσια προστασίας του μαθητικού πληθυσμού ενόψει των αυξημένων κινδύνων και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων ( Δ/νση Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά ) από Πέμπτη 15-10-2020 μέχρι και την Πέμπτη 22-10-2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,στους αρμόδιους υπαλλήλους : Λουκά Γκικόπουλο ( τηλ. επικοινωνίας : 22613 -50833 ) και Σανιδά Λουκία ( τηλ. επικοινωνίας : 22613-50848 ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά