«Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών σχολείων στη Θήβα

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θηβαίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 7ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θηβαίων από το πρόγραμμα του «Ταμείου Αλληλεγγύης»

Mε απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτη Μηταράκη, εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης για το έργο : «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 7ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θηβαίων» από το Ταμείο Αλληλεγγύης, συνολικού προϋπολογισμού 433.791,71 € . Το Ταμείο Αλληλεγγύης επιδοτεί τον Δήμο με το ποσό των 260.000,00 € ενώ για το υπόλοιπο ποσό 173.791,71 € . έχουν δεσμευτεί ίδιοι πόροι του Δήμου.  

 Το συγκεκριμένο  έργο εξυπηρετεί   τους σκοπούς του ταμείου Αλληλεγγύης και  αναβαθμίζει τις υποδομές στο σχολικό συγκρότημα του 7ου &  8ου Δημοτικού  Σχολείου, όπου εκπαιδεύονται μαθητές προερχόμενοι από τη Δομή φιλοξενίας της πόλης μας.

   Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προβλέπεται :

 Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας και του δώματος , Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων, Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας, Αυτόνομα συστήματα μηχανικού αερισμού.

Για το έργο ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου,  δήλωσε:

« Ο Δήμος Θηβαίων διεκδικεί κάθε δυνατή  πηγή χρηματοδότησης  για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.  Είναι θετικό γεγονός η χρηματοδότηση για πρώτη φορά  έργου του Δήμου από το Ταμείο Αλληλεγγύης και το  Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση του 7ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θηβαίων,  βελτιώνονται οι συνθήκες  στέγασης των μαθητών  και εξυπηρετούνται οι  στόχοι για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής Αλλαγής».

Σχετικά