Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών εφιστά την προσοχή των μελισσοκόμων

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

      Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά

απο καταγγελίες συμπολιτών μας αλλά και από τις καθημερινές περιπολίες οχημάτων της σε διάφορα σημεία εντός δασών, δασικών, αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής μας, διαπίστωσε την διενέργεια καπνίσματος μελισσών από μελισσοκόμους σε ημέρες που απαγορεύεται αυστηρά σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο πυροπροστασίας.

    Υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες 

(μελισσοκομεία), απαγορεύεται από 1η Μαϊου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας του Ημερήσιου Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας καθημερινά, είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού) και επιτρέπεται όταν είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέσα πυροπροστασίας, ήτοι:

1) Διενέργεια του καπνίσματος μέχρι την 10η πρωϊνή ώρα, ενώ θα 

αποφεύγεται όταν οι τοπικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

2) Αποψίλωση της βλάστησης του χώρου της εγκατάστασης των 

κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από αυτές.

3) Τήρηση της ελάχιστης απόστασης του χώρου εγκατάστασης των δέκα 

(10) μέτρων των κυψελών από δέντρα και θάμνους.

4) Απαγόρευση εγκατάστασης των κυψελών πάνω σε ελαστικά 

αυτοκινήτων.

5) Απαγόρευση της επαφής της συσκευής καπνίσματος (καπνιστηριού) 

με παρεδάφια βλάστηση. 

6) Αναγραφή σε πινακίδα των στοιχείων του ιδιοκτήτη των κυψελών 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο), που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο.

7) Διατήρηση στο χώρο των κυψελών ποσότητας νερού (τουλάχιστον 

200 λίτρων), ποτιστρών νερού ή γεωργικού ψεκαστήρα γεμάτο με νερό, εργαλείων όπως πτυοσκάπανου και υλικού για χωματοκάλυψη εστιών καύσης.

      Παρακαλούμε και εφιστούμε την απόλυτη προσοχή στους μελισσοκόμους της ευρύτερης περιοχής για τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, διότι σε άλλη περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να επιβάλουμε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, που είναι ιδιαίτερα μεγάλα.  

                                                                                 Η Διοικητής

                                                                        Σταυρούλα Αντ.Μαλλίρη

                                                                                Αντιπύραρχος

Σχετικά