Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων-Δείτε τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  01/09/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  19:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   

·        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου 

·        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 Ι  ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.     Έγκριση 8ης  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 228/2021 Απόφαση

της Ο.Ε)    

·        Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας 

2.          Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 503/2016 απόφασής του ΄΄Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων΄΄. 

·        Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

3.     ΄Εγκριση σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε και καθορισμός ετήσιας εισφοράς των Δήμων Μελών  

·        Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

4.     Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμου (πετρελαίου κίνησης) συνολικού πρ/σμού 64.225,80 € (45.000 lt) για ένα (1) έτος » της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ)

·        Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 5.     Συγκρότηση  Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ » 

·            Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

                 ΙΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

6.     Έγκριση μετακίνησης της  Δημοτικής Χορωδίας για τη συμμετοχή τους στο 4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στην Τήνο.

·                  Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη

                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

Σχετικά