Απάντηση Ντασιώτη στη μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-

           ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Σε απάντηση δημόσιας ανακοίνωσης της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων για μη ψήφιση, εκ μέρους της, παρατάσεων σε συγκεκριμένα έργα του Δήμου μας και για καθυστέρηση, κατά τη γνώμη του συντάκτη της, στην εκτέλεση αθλητικών έργων, επισημαίνουμε τα εξής.

1.    Οι παρατάσεις στην ολοκλήρωση των έργων, προβλέπονται από το νόμο και  δίνονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη διευκόλυνση του έργου. Στα συγκεκριμένα έργα που αναφέρεται η ανακοίνωση της αντιπολίτευσης (αντιπλημμυρικά και δίκτυα ακαθάρτων Αλιάρτου), η παράταση τους αποφέρει και όφελος στους Δημότες. Το θέμα έχει εξηγηθεί επαρκώς στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και δεν υπήρξε επί της ουσίας διαφωνία από κανέναν, παρά μόνο για μικρής σημασίας και πρόσκαιρους ή υποκειμενικούς  λόγους  (π.χ κακή αποκατάσταση ενός σημείου 50 τμ, που όμως δεν καθορίζει το σύνολο ή του σπουδαιότητα του έργου)

2.     Η εκτέλεση των αθλητικών έργων, που επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αντιπολίτευσης ότι καθυστερούν, (Στάδιο Αλιάρτου και γήπεδα Μαυρομματίου και Λεονταρίου ),είναι εντός  του προβλεπόμενου χρόνου τους, ενώ σίγουρα όλοι θα θέλαμε να προχωρούν πιο γρήγορα. Απρόβλεπτες καθυστερήσεις, που οφείλονται π.χ. στις εισαγωγές υλικών ή στην αδυναμία συγκρότησης συνεργείων, λόγω της πανδημίας, δεν είναι σωστό να χρεώνονται στην τεχνική υπηρεσία που διαχειρίζεται τα έργα. Στην δική μας περίπτωση θα μπορούσε να είναι και δικαιολογημένη κάποια καθυστέρηση, καθόσον η απολύτως υποστελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία (γνωστό και στους καταγγέλλοντες), με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής ,αυτή τη στιγμή, εκτελεί, επιβλέπει και προετοιμάζει:

·         ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) έργα, τα περισσότερα συγχρηματοδοτούμενα με πολύ αυστηρές διαδικασίες,

·         Βρίσκεται σε διαγωνιστιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου σε ΕΠΤΑ (07) έργα,

·         Έχει υποβάλλει πρόταση και αναμένει την ένταξη  στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για  ΕΠΤΑ (07) έργα, προκειμένου να ξεκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία εκτέλεσής τους

·         Έχει εκπονήσει ήδη και εκτελεί ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) μελέτες προμηθειών και υπηρεσιών και συνεχίζει υποστηρίζοντας την καθημερινότητα του Δήμου

·         Προετοιμάζει το Τεχνικό Πρόγραμμα για τον προϋπολογισμό του 2022.

·         Ενώ, συγχρόνως, προετοιμάζει και τις νέες μελέτες, σύμφωνα  με τις κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής για τα προγράμματα που έρχονται.

Στο πλαίσιο αυτού του φόρτου εργασίας και εφόσον αποδειχθεί από την Αντιπολίτευση πως υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αθλητικών έργων με υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας, τα οποία πάντως  εκτελούνται εντός του προβλεπόμενου χρόνου τους, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και τονίζουμε πως όσοι αγαπάμε το Δήμο (και είμαι βέβαιος πως τον αγαπάμε όλοι), πρέπει να στηρίζουμε την υποστελεχωμένη υπηρεσία και τη βοηθάμε να εκπληρώσει τα ιδιαίτερα αυξημένα καθήκοντά της.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Π. Ντασιώτης

Σχετικά