Δήμος Θηβαίων:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θηβαίων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος  Θηβαίων,  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων. στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α      ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ    ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ – ΓΛΩΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  I50                  
2ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους η ψευδοαρχάριους υποψηφίους 125                
3ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν  κατακτήσει σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας175                
4ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1(ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην  Κατανόηση και  παραγωγή προφορικού λόγου195                
 5ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις185 
6ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Eπικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α1125 
7ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α2175 
8ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ25 
9ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ25 
10ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ25 
11ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (Socialmedia)25 
12ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ25 
13ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ25 
14ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ25 
15ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ25 
16ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ50 
17ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή)25 
18ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ25 
19ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ50 
20ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ25 
21ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ25 
22ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ25 
23ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ25 
24ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ25 
25ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ   Α150 
26ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α250 
27ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ25 
28ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ25 
29ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ12 
30ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ12 
31ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ :ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ25 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (www.thiva.gr) ή να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης: 

Τηλ. :  2262350610 Τμήμα Παιδείας Δήμου Θηβαίων

             2262350603 & 2262350604 Κοιν. Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων

             2262028570 Κέντρο Κοινότητας & ΚΕΜ Δήμου Θηβαίων (Οδός Τέρμα Μακαρίου Πυρί Θηβών)

Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3

Email:desep@thiva.gr

kprostasia@gmail.com                                                   

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.             

Σχετικά