Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Βοιωτίας

Η ΕΦΑ Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Δείτε την προκήρυξη Εδώ

View Fullscreen

Aκολούθησε το permissos.gr στο facebook….για να μην χάνεις είδηση

Σχετικά