Επιτακτικά θέτει ο Γιώργος Αραπίτσας την ανάγκη των διά ζώσης συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αλιάρτου-Θεσπιέων

 Αίτημα της παράταξής μας ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ να γίνονται πλέον διά ζώσης οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα  με το αρθρο 67 του ν. 4830/2021 Α΄69,την ΚΥΑ Δ1α/Γπ.οικ.58531(ΦΕΚ Β4441/25-09-2021) και Δ1α/Γπ.οικ.52666/2021(ΦΕΚ 3958/Β/27-08-2021), προβλέπεται η  συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και με φυσική παρουσία. 

Η παράταξή μας θεωρεί παράλογο και βαθύτατα αντιδημοκρατικό, ενώ έχουν αρθεί σχεδόν όλοι οι περιορισμοί σχετικά με τις συγκεντρώσεις πολιτών σε εστίαση, λιανεμπόριο, μέσα μαζικής μεταφοράς, συνεδριάσεις φορέων σε συνεδριακά κέντρα κ.λ.π,  οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  να γίνονται με τηλεδιάσκεψη και όχι με τη φυσική παρουσία των  δημοτικών συμβούλων, τηρουμένων βεβαίως των υγειονομικών μέτρων. 

Οι περισσότεροι Δήμοι συνεδριάζουν  δια ζώσης από το προηγούμενο έτος ( η με μεικτό σύστημα),  βασιζόμενοι στις διατάξεις των Υπουργείων.

 Η θέση μας είναι γνωστή και έχει κατατεθεί προφορικά επανειλημμένως στο προηγούμενο προεδρείο, αλλά  δυστυχώς παρά τις υποσχέσεις  συνεχίζεται η τηλεδιάσκεψη και με το νέο Προεδρείο. 

Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με την παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων, την δημοκρατική αντιπαράθεση και τις προτάσεις που καταθέτουν με την φυσική τους παρουσία, ενώ υπάρχει  ΚΑΙ το ενδεχόμενο πολλές φορές  η απαρτία του σώματος και η συμμετοχή  των συμβούλων ,μέσω τηλεδιάσκεψης να είναι εικονική.

 Για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους αμφισβητήσεις και στα πλαίσια των Δημοκρατικών διαδικασιών  για μια ακόμη φορά ζητάμε σύμφωνα με την νομοθεσία να γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια με φυσική παρουσία.

Σχετικά