Δήμος Λεβαδέων:Σεμινάριο με θέμα «Κατανόηση της Μετανάστευσης και Αλληλεπίδραση με Πολίτες Τρίτων Χωρών»

Ο Δήμος Λεβαδέων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), διοργάνωσε, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την «Κατανόηση της Μετανάστευσης και Αλληλεπίδραση με Πολίτες Τρίτων Χωρών».

Το σεμινάριο, που διεξήχθη στο Παλιό Δημαρχείο Λεβαδέων, παρακολούθησε προσωπικό του Δήμου και άλλων Δημόσιων Φορέων που συνδιαλέγονται με πρόσφυγες και μετανάστες, όπως, το Τμήμα Διοικητικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου, η ΚΕΔΗΛ – φορέας υλοποίησης των Προγραμμάτων HELIOS και Εστία στη Λειβαδιά, η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, το ΚΕΠ, η ΣΕΠ Αστικού Ιστού Λειβαδιάς, το Κέντρο Κοινότητα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Δομή Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Λεβαδέων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη θεματικών, όπως η κατανόηση της μετανάστευσης και η διαπολιτισμική ικανότητα στην επικοινωνία με πολίτες τρίτων χωρών.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος μίας σειράς διενεργειών συνεχoύς επιμόρφωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζομένων των δημοτικών υπηρεσιών και άλλων δημόσιων φορέων που συνδιαλέγονται με προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

Στόχος των ενεργειών αυτών είναι αφενός η απρόσκοπτη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου ως προς την ποιοτική εξυπηρέτηση και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των συμπολιτών μας, και αφετέρου, η ομαλή ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταγκαλέγκας σημείωσε ότι “η επιτυχημένη προώθηση της μακροχρόνιας ένταξης και μίας κοινωνίας πολιτών με σεβασμό προς την διαφορετικότητα και την ισότητα, αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Λεβαδέων και επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό, μέσω της στενής συνεργασίας του με το ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS του ΔΟΜ”.

Σχετικά

Μία άποψη για το “Δήμος Λεβαδέων:Σεμινάριο με θέμα «Κατανόηση της Μετανάστευσης και Αλληλεπίδραση με Πολίτες Τρίτων Χωρών»”

  1. Κωνσταντόπουλος Γιώργος

    Μετά από τα 15 χρόνια αν δεν έχουν κατανοήσει ακόμη και χρειάζεται σεμινάριο, υποπτεύομαι ότι υπάρχει άρνηση μαθήσεως, η οποία κατά την γνώμη μου είναι ερευνητέα
    Μετά τιμής
    Γ. Κωνσταντόπουλος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα