Ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας για τον θάνατο του ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΗΒΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 10 Μαΐου 2022, μετά την αναγγελία του θανάτου του ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, Προέδρου του Δ.Σ. Βέροιας και αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.
2) Να αποστείλει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να καταθέσει χρηματικό ποσό υπέρ ενός κοινωφελούς Ιδρύματος στη Βέροια.
4) Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Θήβα, 10 Μαΐου 2022

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ

Σχετικά