Ζητούνται άτομα για εργασία στη Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας

H CORINTH PIPEWORKS S.A. στα πλαίσια των αυξημένων αναγκών της, αναζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο της Εταιρείας στη περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας:

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

(Κωδικός Θέσης: ΕΠΠΠΕ_0422)  

Προφίλ Υποψηφίου:  

 Απόφοιτος Τεχνικού/Επαγγελματικού/Γενικού Λυκείου, Τεχνικής Σχολής Μέσης  Εκπαίδευσης  

 Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί  

 Γνώση αγγλικών & Η/Υ (επιπρόσθετο προσόν)  

 Υπευθυνότητα και προσήλωση στους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας  

 Δυνατότητα εργασίας σε πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών  

 Άριστη επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα  

 Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  

Η Εταιρεία προσφέρει:  

 Πλήρη απασχόληση  

 Ανταγωνιστικό μισθό  

 Πριμ παραγωγής  

 Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα Ασφάλειας & Ζωής  

 Επιπρόσθετες παροχές  

 Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχής εκπαίδευση  

 Μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση στην εργασία  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους αναφέροντας ως τίτλο τον κωδικό “ΕΠΠΠΕ_0422 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr_thisvi@cpw.vionet.gr

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.


Σχετικά