Προσλήψεις στο Δήμο Χαλκίδας: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Με 22 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι δύο ατόμων, δεκαέξι εργατών καθαριότητας -Συνοδών απορριμματοφόρων και έξι ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους σε διάστημα πέντε ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του (www.dimoschalkideon.gr), δηλαδή από 20/5 έως και 24/5.

Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα , τηλ.2221355129

Σχετικά