Συνεδριάζει το Δ.Σ. Δήμου Λεβαδέων-Δείτε τα θέματα

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  5  Οκτωβρίου 2022 , ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  19:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕΙΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)   

H  ενημέρωση της  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή του κάθε δημοτικού συμβούλου  , δηλαδή είτε διά ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης να γίνει  μέχρι την 5-10-2022  και ώρα 11:00π.μ . 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ ) 
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκδοση ψηφίσματος για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Ι . ΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών του άρθρου 33 του Ν.4849/2021 (παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης,  ολιγοήμερων εορταστικών αγορών και θρησκευτικών πανηγύρεων) Δήμου Λεβαδέων”
 2.  (Η αριθμ…./2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 3. Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης . κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ

IΙ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( Η Απόφαση της Ο.Ε θα αποσταλεί ηλεκτρονικά  ).
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών   κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Καθορισμός τελών  χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2022.
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών   κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών   κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2022
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

  V.  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ́ ́Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Συνολικής Ισχύος 74,1 MW σε δασική έκταση στη θέση “ΠΑΡΟΡΙΟΝ – ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ’’ της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̈ (Η εισήγηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά  ).
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                              ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

Σχετικά