Η εταιρεία “Palaplast AE” στη Θήβα ζητά προσωπικό-Δείτε αναλυτικά

ZHTEITAI ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Palaplast AE, Βιομηχανία Σωλήνων και Εξαρτημάτων, από τις δυναμικότερες του κλάδου, με παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ζητά:

Εργατικό προσωπικό παραγωγής για το Εργοστάσιο Θήβας

Προσόντα:

•        Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον

•        Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πλην Σ/Κ)

•        Ομαδικότητα, Συνέπεια και Υπευθυνότητα

Προσφέρονται:

•        Πλήρης απασχόληση

•        Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης

·         Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

·         Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@palaplast.gr

Σχετικά