Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας δομών κατά των εξαρτήσεων

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» των ακόλουθων Πράξεων:

Ø «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία». To Πολυδύναμο Κέντρο έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κλπ.) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 117.357,5 ευρώ.

Ø «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία». Η Κινητή Μονάδα πραγματοποιεί ενημερωτικές δράσεις που απευθύνονται στον πληθυσμό των εξαρτημένων και στο γενικό πληθυσμό (ομιλίες, ενημερωτικά περίπτερα κλπ.) σε όλη την Στερεά Ελλάδα. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 76.992,5 ευρώ.

«Εξασφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις 194.350 ευρώ, από το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση λειτουργίας δομών, που λειτουργούν ευεργετικά για την κοινωνία μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Το Πολυδύναμο Κέντρο και η Κινητή Μονάδα υποστηρίζουν άτομα με εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ) και παράλληλα προχωρούν σε πολύτιμες ενημερωτικές δράσεις. Θωρακίζουν τους νέους μας και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των εξαρτήσεων στον τόπο και χρόνο γέννησής του».

Σχετικά