Σε διαγωνισμό νέες εφαρμογές ανάδειξης αξιοθέατων του Δήμου Δελφών

Π. Ταγκαλής: «Μεθοδικά βήματα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας»

Στο στάδιο του διαγωνισμού για την παροχή νέων σύγχρονων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής προχωρά ο Δήμος Δελφών, κάνοντας εύκολη και άμεση την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν μνημεία και αξιοθέατα.

Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Σήμανση και ψηφιακή εφαρμογή μνημείων και αξιοθέατων Δήμου Δελφών», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής και την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου Δελφών, καθώς επίσης και στη δημιουργία των σχετικών μακετών με κατάλληλη μετάφραση.

Για την ψηφιακή εφαρμογή  θα υλοποιηθούν:

α) ιστοσελίδα –web site-πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου, πληροφοριακό σύστημα

β) παρουσίαση VR 360 μοιρών – εικονική ξενάγηση σε χώρους μέσα από την ιστοσελίδα και τα mobile applications

γ) Ψηφιακή εφαρμογή για smart devices (κινητά, tablets) στα παγκόσμια stores (APPLE STORE και GOOGLE PLAY MARKET) την οποία θα μπορούν να κατεβάσουν όλοι οι χρήστες. Η εφαρμογή θα περιέχει augmented reality (επαυξημένη πραγματικότητα) για σημεία ενδιαφέροντος  στα οποία υπάρχουν στο Δήμο φωτογραφίες παλαιοτέρων χρονών, καθώς και virtual reality (εικονική πραγματικότητα σε 360 μοίρες για λαογραφικούς χώρους-μουσεία εσωτερικού χώρου)

Το έργο περιλαμβάνει επίσης promotion και διαφήμιση των παραπάνω εφαρμογών μέσα από τα κοινωνικά μέσα Δικτύωσης –Social Media (Facebook, Instagram,Twitter, Linked In) καθώς και τον ευρύτερο διαδικτυακό χώρο.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με αφορμή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσε: «Όπως έχουμε πει και κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο, επόμενο μεγάλο στοίχημα του Δήμου Δελφών είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσα από την ανάδειξη κάθε σημείου ενδιαφέροντος για τον εν δυνάμει επισκέπτη της περιοχής μας. Το εν λόγω έργο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων που υλοποιήσαμε (πχ Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού), τα οποία σε συνδυασμό με μία σειρά ακόμα παρεμβάσεων θα συντελέσουν στην επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη νέα εποχή του Δήμου μας».  

Σχετικά