Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία στο Διαγνωστικό Κέντρο Θηβών ΒΟΙΩMEDICA μέσω του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης»

Το διαγνωστικό κέντρο Θηβών ΒΟΙΩMEDICA διαθέτοντας ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα απεικόνισης, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης «Σπύρος Δοξιάδης» το οποίο προσφέρει δωρεάν προληπτική ψηφιακή μαστογραφία.

Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια γυναίκες στη χώρα μας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε ψηφιακή μαστογραφία, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος για πρόληψη του καρκίνου του μαστού «Σπύρος Δοξιάδης».

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, οι οποίες διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται μόνο όσες έχουν ήδη κάνει ψηφιακή μαστογραφία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είτε εκείνες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού κατά την τελευταία πενταετία.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα μόνο το 11% των διαγνώσεων καρκίνου έγιναν κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου (check up), σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό που πρέπει στα επόμενα χρόνια να αυξηθεί.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2262021616 και 2262021681.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.diagnostiko-thivon.gr

Σχετικά