Ζητείται άμεσα προσωπικό από την εταιρεία “VEN Engineering” στην Ριτσώνα

Η εταιρεία VEN Engineering είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων και της Παραγωγής Εναλλακτικών Καυσίμων.

Ζητά άμεσα Εργάτες Παραγωγής και Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με ωράριο εργασίας: 14.00-22.00, πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου για την εγκατάστασή της στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Κύριες Αρμοδιότητες για θέση Εργάτη:

  • Χειρωνακτική εργασία στη γραμμή παραγωγής
  • Απομάκρυνση υλικών από την ταινία μεταφοράς
  • Καθαρισμός γραμμής παραγωγής
  • Εργασίες γενικών καθηκόντων

Κύριες Αρμοδιότητες για θέση Χειριστή Μηχανήματων Έργου:

  • Μεταφορά τελικού προϊόντος από και προς τις φάτνες προσωρινής αποθήκευσης
  • Μεταφορά τελικού προϊόντος προς φόρτωση
  • Μετακίνηση αποβλήτων και διαμόρφωση του χώρου

Κατηγορία Μηχανημάτων Έργου: Περονοφόρα Ανυψωτικά Κλαρκ και Φορτωτές Λαστιχοφόροι παντός τύπου.

Προσφέρονται σταθερές αποδοχές και ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα στον σύνδεσμο: https://apply.workable.com/j/56886189BE

 ή

όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 698 036 4446.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχετικά