Θήβα: Δίωρες στάσεις εργασίας στην ΦΑΜΑΡ – Τα αιτήματα των εργαζομένων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων της ΦΑΜΑΡ, μετά από απόφαση της Γ.Σ., προκηρύσσει 2ωρες στάσεις εργασίας στους εργασιακούς χώρους της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ», στις εγκαταστάσεις της στον Αυλώνα (49, 48), στην Ανθούσα, Θήβας.

Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Απριλίου. Α’ βάρδια 06:00-08:00 / Β’ βάρδια και ενδιάμεσες βάρδιες 14:00-16:00 / Γ’ βάρδια 22:00-00:00.

Τα αιτήματα αφορούν:

Υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Αυξήσεις καθολικά – οριζόντια 10% τον πρώτο χρόνο (5% από 1/1/2024 και 5% από 1/72024), 4% τον δεύτερο χρόνο (από 1/1/2025)
Μονιμοποίηση των συναδέλφων μας από τα εργολαβικά γραφεία
Οι αυξήσεις και οι παροχές να αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στον όμιλο ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (μόνιμοι και εργολαβικοί), χωρίς καμία διάκριση
Να μη χαθεί καμία θέση εργασίας στη Θήβα.

Σχετικά