Υπεγράφη η σύμβαση για πυροπροστασία στις σχολικές μονάδες του Δήμου Θηβαίων

Υπεγράφη η σύμβαση για τη χρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, υπόγραψε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 τη σύμβαση της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με την «Ένωση οικονομικών προσώπων – Αντώνιος Τσιάρας – Γεωργία Ακριβάκη» και ποσό σύμβασης 95.981,51 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

–   η σύνταξη νέων μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου οι οποίες δεν διαθέτουν τις ανωτέρω μελέτες.

–     η επικαιροποίηση υφισταμένων μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου οι οποίες διαθέτουν τις ανωτέρω μελέτες, αλλά είτε είναι παλαιές, είτε λόγω τροποποιήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων απαιτείται τροποποίηση τους.

–     η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση / συντήρηση / έλεγχο καλής λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Σχετικά