“Λογοδοτεί” στις 24 Απριλίου ο Δήμος Aλιάρτου-Θεσπιέων

Σας προσκαλούμε στην ΄΄2η Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής΄΄ την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67Α, παρ.1 & 3, του νόμου 3852/2010,όπως προστέθηκαν και ισχύουν με το αρθ.7 του νόμου 5056/2023.
Σε εφαρμογή της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου 67Α , σας καλούμε να καταθέσετε εγγράφως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέχρι την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε και αφορούν το έργο της Δημοτικής Αρχής κατά το δεύτερο δίμηνο.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔHMOTΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΝΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά