12 γιατροί του Κ.Υ. Αλιάρτου καταγγέλουν τις μετακινήσεις στο Γ.Ν. Άμφισσας

Σχετικά με την απόφαση σας περί κάλυψης εφημεριών Απριλίου στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Άμφισσας καθώς και κάλυψη της παθολογικής κλινικής, θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

Η ειδικότητα της Γενικής ιατρικής δύναται να καλύψει τα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου που λειτουργούν ως αυτοτελή (από όσο γνωρίζουμε τα ΤΕΠ του Γ.Ν. Άμφισσας δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο ) και εφόσον κατέχει πιστοποιημένη εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική που οι ιατροί του Κ.Υ. Αλιάρτου δεν κατέχουν.

Επίσης η κάλυψη της παθολογικής απαιτεί την ειδικότητα της παθολογίας και όχι του γενικού ιατρού καθώς εμπίπτει στο σοβαρό αδίκημα της αντιποίησης ιατρικής ειδικότητας.

Όπως γνωρίζετε στο Ε.Σ.Υ. οι ιατροί δεν καλύπτονται με αστική ευθύνη, ενώ όσοι από εμάς έχουν κάνει αστική κάλυψη με δικά του έξοδα αυτή τους καλύπτει αποκλειστικά και μόνο για το Κ.Υ. και τα Π.Ι..Επιπλέον ο ιατρός που θα εφημερεύσει σε αυτό το καθεστώς καλείται να καλύψει ανάγκες τόσο στα ΤΕΠ παθ. τομέα ( δηλ. καρδιολόγου που μάλλον δεν θα υπάρχει, πνευμονολόγου, νευρολόγου καθώς και παιδιάτρου που έχει συμβεί στο παρελθόν να μην υπάρχει) καθώς και της παθολογικής κλινικής.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο ιατρός πολύ εύλογα δεν δύναται να καλύψει με ασφάλεια όλα αυτά τα πόστα; Οι γενικοί ιατροί του Κ.Υ. Αλιάρτου πάντα κάλυπταν τις όποιες ανάγκες της 5ης Υ.ΠΕ ακόμη και αυτές που δεν ήταν καθόλα νόμιμες. Αυτό το καθεστώς κάλυψης αναγκών που έχει αποκτήσει χαρακτήρα νομιμότητας-μονιμότητας πρέπει να αλλάξει.

Ο ασθενής αξίζει μία αξιοπρεπή αντιμετώπιση από την κατάλληλη ειδικότητα και ο ιατρός αξίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας που δεν βάζουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική του υγεία, την επαγγελματική του ακεραιότητα και δεν διαταράσσουν την οικογενειακή-ιδιωτική του ζωή.

Οι ιατροί του Κ.Υ. Αλιάρτου είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να εξυπηρετήσουν το Ε.Σ.Υ. και τον Ασθενή αρκεί να συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που εγγυούνται την ασφάλεια του ασθενούς και του ιατρού καθώς και οι δύο δεν έχουν καμία ευθύνη για την υποστελέχωση και απαξίωση του Ε.Σ.Υ.

Εσείς απαιτείτε από τους ιατρούς προς μετακίνηση να ταξιδέψουν (έστω και με Ι.Χ. του Γ.Ν. Άμφισσας) από το νομό της Βοιωτίας στο νομό της Φωκίδας, για να καλύψει για δεκαεπτά (17) ώρες τον παθολογικό τομέα στα ΤΕΠ και στην παθολογική κλινική καλύπτοντας ότι ανάγκη προκύψει με κάθε έλλειψη σε ειδικότητες που θα προκύψουν, απρόσκοπτα, ακούραστα, αναλαμβάνοντας και κάθε ευθύνη για τις όποιες επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς.

Και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη η οποιαδήποτε αρχή για την όποια ατυχία, αφού εσείς έχετε « φροντίσει να στελεχώσετε» την εφημερία με έναν ιατρό που θα πάρει πάνω του όλη την ευθύνη για το υποστελεχωμένο Ε.Σ.Υ.

Επειδή θεωρούμε αυτή σας την απόφαση ότι θίγει την αξιοπρέπεια και βάζει σε κίνδυνο τόσο τον ασθενή όσο και τον ιατρό και κατά συνέπεια καταστεί την εφημέρευση με αυτές τις συνθήκες επισφαλή, και για όλους τους παραπάνω λόγους, σας ζητάμε να ανακαλέσετε άμεσα την απόφασή σας με αριθ. πρωτ.: Δ1/28078/2703-2024 (ΑΔΑ:6ΗΥΡ469Η2Γ-Ε7Ε) διαφορετικά θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο ενημερώνοντας και τον πληθυσμό ευθύνης μας χρησιμοποιώντας και τα Μ.Μ.Ε. Επειδή στις 19/04/2024 καλείται ο πρώτος συνάδελφός να εφημερεύσει παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες άμεσα.

Οι ιατροί του ΚΥ Αλιάρτου:

Σπατιώτη Αγγελική Δ/ντρια Γενικής Ιατρικής

Καραγιαννίδου Μαρία Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Θανοπούλου Ιωάννα Επ Α Γενικής Ιατρικής

Ψωμιάδης Χαράλαμπος Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Λαδογιάννη Ευμορφία Μαρία Επ.Α Γενικής Ιατρικής

Κιντζογλανάκης Κυριάκος Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Μάστορας Βασίλειος – Χρήστος Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Μόκκας Βασίλειος Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Λιόκαρης Νικόλαος Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Βασιλειάδης Κω/νος Επ. Β Γενικής Ιατρικής

Φρυγανά Παρασκευή Επ. Α Γενικής Ιατρικής

Κουτσιούκη Παναγιώτα Δ/ντρια Οδ/κης

Με εκτίμηση

Η Αναπληρώτρια Συντονίστρια

Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ.

Σχετικά