Νέες προσλήψεις προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. στην περιοχή της Χαλκίδας, προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη έξι θέσεων.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ηλεκτροτεχνικούς δικτύων. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Χαλκίδας, που εδρεύει στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
Οι θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (4 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (2 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2/2024 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε)» και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΟΚΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100, υπόψη Καρακατσάνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2221090511/εσωτ. 163), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.karakatsanis@deddie.gr.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

Σχετικά