Ποια θέματα θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Σας προσκαλούμε στην7η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30 , στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  κατ’ εφαρμογή   των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και με το αρθ.6 του Ν.5056/2023.

Α/ΑΠεριγραφή θέματος
 •  
 • 1. Περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Σχετική η υπό αριθ.62/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος )
 • 2. Περί της Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)
 • 3. Περί του καθορισμού  διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφικό Σταθμό (Παιδικός Σταθμός Δ.Κ Αλιάρτου, Παιδικός Σταθμός – Δ.Κ Μαυρομματίου & Βρεφικός Σταθμός Δ.Κ Αλιάρτου) του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.     Ορισμός:
 • • Ορίων Ηλικίας
 • • Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων
 • • Μορίων
 • • Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων.(Εισηγητής Κος Ζάγκας Πέτρος)
 • 4. Περί του καθορισμού των τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφικό Σταθμό (Παιδικός Σταθμός Δ.Κ Αλιάρτου, Παιδικός Σταθμός  –Δ.Κ Μαυρομματίου & Βρεφικός Σταθμός Δ.Κ Αλιάρτου) του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.(Εισηγητής Κος Ζάγκας Πέτρος)
 • 5. Περί της  έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το Διαχειριστικό Έτος 2023 (1-1-2023 έως 31/12/2023).(Εισηγήτρια Κα Λιάκου Μαρία)
 • 6. Περί της  έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων για το Διαχειριστικό Έτος 2023 (1-1-2023 έως 31/12/2023).(Εισηγήτρια Κα Κοβού Αικατερίνη)
 • 7. Περί της εξέτασης αιτήσεως του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την οποία αιτείται  την παραχώρηση κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση της Πρυτανείας και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΓΠΑ.(Σχετική η υπό αριθ.56/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)
 • 8. Περί της επιλογής Υδρονομέων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων , για την αρδευτική περίοδο 2024 (01- 5-2024 έως 31-8-2024).(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)
 • 9. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου «Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Ζάγκας Πέτρος)
 • 10. Περί της εφαρμογής του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.(Εισηγητής Κος Μπόλμπασης Βασίλειος)
 • 11. Περί της εξουσιοδότησης του Κου Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την παραχώρηση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτήσεις που θα κατατίθενται,μικρής διάρκειας (ωρών-ημερών) αιθουσών , χώρων του Δήμου.(Εισηγητής Κος Δάρρας Σταμάτιος)
 • 12. Περί της κοπής δένδρων στην Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου .(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)
 • 13. Περί έγκρισης της υπό αριθ. 4/2024 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου που αφορά τον καθορισμό θέσης στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος) 
               ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου  
      ΝΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

Σχετικά