Στρατηγικά έργα υποδομής, Δημόκριτος και ΛΑΡΚΟ στη συνάντηση Φάνη Σπανού – Άκη Σκέρτσου – Θανάση Κοντογεώργη

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συναντήθηκε την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, για σειρά θεμάτων που αποτελούν υψηλές προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ιδίως στο πεδίο των οδικών και κτιριακών υποδομών, καθώς επίσης και για το μείζον ζήτημα που σχετίζεται με το μέλλον της «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ».

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός ενημέρωσε εκτενώς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για την απόλυτη ωριμότητα των ακόλουθων οδικών έργων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τομεακά προγράμματα:
 Παράκαμψη Βασιλικού με τελικό εκτιμώμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένων και των απαλλοτριώσεων) 32.500.000 ευρώ.
 Οδός Δερβενοχώρια – όρια Βοιωτίας προς Ελευσίνα, με τελικό εκτιμώμενο κόστος 13.000.000 ευρώ.
 Βόρειο ήμισυ οδού Ραπταίοι – Νέα Στύρα – Στύρα.
 Βελτίωση οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ανισόπεδος κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη. Το έργο εκτελείται ήδη με πόρους του «ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027» και ζητείται η μεταφορά του σε τομεακό πρόγραμμα, προς αποδέσμευση των σχετικών πόρων υπέρ του περιφερειακού προγράμματος.
Ακολούθως, αναφέρθηκε στα εξής έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ή και να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ:
 Ανέγερση Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Έχει ώριμη μελέτη, αναμένεται η έκδοση οικοδομικής αδείας.
 Υδρευτικό φράγμα Μανίκια – Σέττα. Ώριμο μελετητικά έργο, αναμένεται εντός των προσεχών εβδομάδων η έκδοση των περιβαλλοντικών όρων.
 Αναβίωση Τεχνικής Σχολής «Δημόκριτος». Ζητείται η ίδρυση κατάλληλου θεσμού και η χρηματοδοτική συνδρομή, ώστε να υποστηριχθεί η εν λόγω δράση από κοινού με το Επιμελητήριο Εύβοιας.

Επίσης, έγινε αναφορά και συζήτηση για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ. Ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός έθεσε το ζήτημα της ενημέρωσης για την εξέλιξη της προσπάθειας εξεύρεσης επενδυτή, αλλά και αυτό της πιο μακρόχρονης, σε σχέση με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, εργασιακής αποκατάστασης των υπαλλήλων κάτω των 55 ετών. Ο Υπουργός Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη άσκηση, που απαιτεί χρόνο και από τη φύση της δεν έχει βέβαιο αποτέλεσμα, αλλά η προσπάθεια είναι απόλυτα ενεργή.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ευχαριστώ τους κ.κ. Υπουργούς για την παραγωγική συνεργασία μας και τη θετική βούληση στα αιτήματά μας. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα και τη διαθεσιμότητα πόρων στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, προσδοκούμε ότι σύντομα θα οδηγηθούμε και σε λήψη σχετικών αποφάσεων για τα κρίσιμα οδικά, κτιριακά και υδρευτικά έργα της Περιφέρειάς μας! Φυσικά, παρακολουθούμε ενεργητικά τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ, αξιώνοντας την επαναλειτουργία του φορέα και την προστασία των θέσεων εργασίας».

Σχετικά