Σε τακτική Γενική Συνέλευση ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς-Τα Θέματα

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.

Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 1ης Ιουλίου 2024, και της 8ης Ιουλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την Δευτέρα, 15η Ιουλίου 2024.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα :

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023
  2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 13/06/2023 έως 15/07/2024
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Ανακοινώσεις Προέδρου

Σχετικά