Άδεια παραγωγής σε δύο αιολικούς σταθμούς στη Βοιωτία

Στη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρεις αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 7,8MW της ίδιας εταιρείας στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με τις σχετικές αποφάσεις να αναρτώνται στην πλατφόρμα της Διαύγεια. Ειδικότερα, η ενδιαφερόμενη εταιρεία είναι η PACE Ενεργειακή Ι.Κ.Ε., με την “ΠΑΡΑΛΟΣ Ενεργειακή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” να κατέχει το 50% και το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από την “CE Compound Energy Trading Limited”. Αναλυτικότερα, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αφορούν τα εξής έργα:  αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,625 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,625 MW στη θέση «Κοτρώνες», της…

Διαβάστε Περισσότερα