Ένοπλες δυνάμεις: Δείτε τις προκηρύξεις για τις θέσεις οπλιτών – Πότε λήγει η προθεσμία

Προκήρυξη πρόσληψης Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2021 – Νέα προθεσμία μέχρι 19 Σεπτεμβρίου. Πρόσληψη 779 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (οπλιτών και εφέδρων) για περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις. Δείτε ειδικότητες: Τεχνικό: 20 Υγειονομικό: 34 Εφοδιασμού Μεταφορών: 35 Υλικού Πολέμου: 15 Μηχανικό: 35 Διαβιβάσεις: 30 Αεροπορία Στρατού: 20 Πυροβολικό: 95 Τεθωρακισμένα: 115 Πεζικό: 160 Ειδικές ∆υνάμεις: 220 Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών…

Περισσότερα