Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Χριστόφορος Αχινιώτης από τον Συνδυασμό του Απόστολου Γκλέτσου

Η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Χριστόφορου Αχινιώτη όπως κατατέθηκε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Αξιότιμε κ.Περιφερειάρχη, Αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι, Με την παρούσα επιστολή μου, δηλώνω την αποχώρησή μου από την Περιφερειακή Παράταξη “Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση” με επικεφαλής τον κ. Απόστολο Γκλέτσο, της ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας και την απόφασή μου να παραμείνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η παρουσία μουόμως και η ενεργή συμμετοχή μου στα κοινά, είναι…

Περισσότερα