ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Ιδρύεται Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Βοιωτίας με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο

ΙΔΡΥΣΗ   ΚΕΝΤΡΟΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΤΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Την  Δευτέρα  17  Φεβρουαρίου  2020, στιs  11 π.μ, στο  Κέντρο  Γεροντολογίαs  ” Άγιοs  Πορφύριοs ”, στο  Δήλεσι  Βοιωτίαs, θα  γίνει  η  Ιδρυτική   Συνέλευση  των  μελών του  ΚΕΝΤΡΟΥ   ΜΕΛΕΤΗΣ   ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ   ΤΗΣ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ   ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. Την  έναρξη  τηs  Συνελεύσεωs  θα  κηρύξει  ο  Μακαριώτατοs  Αρχιεπίσκοποs  Αθηνών  και  Πάσηs  Eλλάδοs  κ.κ  Ιερώνυμοs,  ο  οποίοs  θα  είναι   Πρόεδροs  του  Κέντρου. Στην  Συνέλευση  θα  συμμετέχουν, ωs  ιδρυτικά  μέλη, οι  βουλευτέs, οι  δήμαρχοι  και  οι  αντιπεριφερειάρχεs  Βοιωτίαs.

Διαβάστε Περισσότερα