Βοιωτία: Οι καταναλωτές δι­α­­κα­τέχονται από απαισιοδοξία για την παρατεταμένη ακρί­­βεια

Παρουσιάστηκε η Έρευνα «Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας» Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την πληρέστερη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, των κρα­τι­κών και ιδιωτικών φορέων, αλλά και των κατοίκων της, διεξήγαγε Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας – σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βοιω­τί­ας –που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οι­κο­­νομίας (με­­τα­ποί­­­η­­σης, υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου, κατασκευών) και κατα­να­λω­τές. Η Έρευνα αποτελεί την 2η ετήσια του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και διεξήχθη, σε συνολικό δείγμα 900 ερωτώμενων (400 επι­­χει­ρή­σεων και 500 καταναλωτών). Η Έρευνα για το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” διεξήχθη με τη­­λεφω­νι­κές…

Διαβάστε Περισσότερα