Για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μεριμνά ο Δήμος Θηβαίων

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Θηβαίων «ΙΟΛΑΟΣ» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, στην οποία Προεδρεύει ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου. Με τον «Iόλαο» επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για• την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και• την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεσηδιαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της…

Διαβάστε Περισσότερα