Εγκρίθηκε το πλάνο συμμετοχής της Περιφέρειας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Ευάγγελου Κούκουζα, που αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού το 2022. Έχοντας ως στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή των προϊόντων, καθώς και του συνόλου του παραγωγικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, καταρτίσθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το πλάνο συμμετοχής της σε δεκαπέντε (15) Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και  δεκατρείς (13) Εκθέσεις Εξωτερικού. Οι χώρες που έχουν επιλεγεί…

Διαβάστε Περισσότερα