Εξελίξεις στις δοµικές παθήσεις καρδιάς-Άρθρο του Κωνσταντίνου Τούτουζα

Αρθρο του Κωνσταντίνου Τούτουζα Η διακαθετηριακή αντιµετώπιση των δοµικών παθήσεων της καρδιάς είναι ένα νέο πεδίο στην καρδιολογία, που παρέχει θεραπευτικές λύσεις σε ασθενείς υψηλού εγχειρητικού κινδύνου. Η ανάγκη προεπεµβατικού προγραµµατισµού της αντιµετώπισης των δοµικών παθήσεων της καρδιάς έχει δηµιουργήσει νέες απαιτήσεις στον χώρο της απεικόνισης, καθώς είναι αναγκαίος ο κατάλληλος προσχεδιασµός και, ιδανικά, η προσοµοίωση της επέµβασης, όπως επίσης και η πρόβλεψη πιθανών περιεπεµβατικών επιπλοκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εξέλιξη µιας νέας γενιάς τεχνολογιών προκειµένου να επιταχυνθεί η προκλινική ανάπτυξη συσκευών και η πληρέστερη εκπαίδευση των γιατρών. Μια…

Διαβάστε Περισσότερα